ජාතික සේවක සංගමයට 61 වසරක් සපිරේ

ජාතික සේවක සංගමයට 61 වසරක් සපිරේ

ශ්‍රී ලංකාවෙි ප්‍රථම විධායක ජනාධිපති ශ්‍රීමත් ජේ.ආර් ජයවර්ධන මැතිතුමාණන් විසින් 1959 ජුලි මස 13 වෙනි දින ජාතික සේවක සංගමය ආරමිභ කරන ලදි  එතුමාණන් හැම විටම ජාතික සේවක සංගමය තම දරැවෙකු ලෙස හැදින්වියඑක්සත් ජාතික පක්ෂයට අනුබද්ධ ප්‍රබලතම අභිමානවත් වෘත්තිය සමිතියක් වන ජාතික සේවක සංගමයට වසර 61 ක් සපිරෙන මෙි මොහොතේ වැඩ කල ජනතාව හා වැඩ කරන ජනතාව වෙනුවෙන් කරන ලද නිහඩ සේවය සදානුස්මරණීය වනු ඇත.

කමිකරැ පන්තියේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් පක්ෂ පාට, ජාති ආගමි කුල භේදයකින් තොරව ජාතික සේවක සංගමය ඉටු කරන ලද කාර්යභාරය තවත් සියවස් ගණනක් යන තෙක් රන් අකුරෙන් ලියැවෙනු ඇත.

ජාතික සේවක සංගමයට සුභ උපන් දිනයක් වෙිවා !