එක්සත් ජාතික පක්ෂය 72 වෙනි සංවත්සරය සමරයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂය 72 වෙනි සංවත්සරය සමරයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ 72 වෙනි සංවත්සරය අභිමානවත් අන්දමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂ මුලස්ථානයේදි 2018 සැප්තැම‘බර් මස 06 වෙනි දින දහස් සංඛ්‍යාත ජනකායකගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්විය.

මෙම සංවත්සර සභාවට සපැමිණි මහා සංඝරත්නය විෂයෙහි සපිරිකර දානමය පිංකම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අනුබද්ධ ප‍්‍රබලතම වෘත්තීය සමිතිය වන ජාතික සේවක සංගමයේ අනුග‍්‍රහයෙන් ජාතික සේවක සංගම‘ මුලස්ථානයේදි ගරු ප‍්‍රධාන ලේකම‘ පාර්ලිමෙ‘න්තු මන්ත‍්‍රී සිරිිනාල් ද මැල් මැතිතුමාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

IMG 20180906 113710 resized 20180906 014718942

IMG 20180906 115424 resized 20180906 014719398

IMG 20180906 120303 resized 20180906 014716761

IMG 20180906 122213 resized 20180906 014947311