මූල්‍ය ක්‍ෂේත‍්‍රයේ තවත් හඩක්

jss-nsbශ‍්‍රී ලංකා මූල්‍ය ක්‍ෂේත‍්‍රයේ පෙර ගමන්කරුවා වන ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සමග අනුගත වූ තවත් ප‍්‍රබල මුල්‍ය ආයතනයක් වන ශ‍්‍රී ලංකා ඉතිරිකිරීමෙ බැංකුව තුල ජාතික සේවක සංගමයේ සිය නවතම ශාඛාව 2016-11-12’ දින පෙව 10.30ට යෙදුන සුභ මොහොතින් ආරම්භ කරන ලදී.

සවුත් ඒෂියා ගේට්වේ ටර්මිනල්ස් ලිමිටඩ් (විධායක නිලධාරීන්) නව ජාතික සේවක සංගම‘ ශාඛාව පිහිටුවයි

hamputa2ජාතික සේවක සංගමයේ ප‍්‍රධාන ලේකම‘ ගරු සිරිනාල් ද මැල් මැතිතුමාගේ මග’පෙන්වීම හා උපදෙස් මත කොළඹ වරාය තුල ක‍්‍රියාත්මක වන සවුත් ඒෂියා ටර්මිනල්ස් ලිමිටඩ‘ ආයතනය තුල සේවය කරන විධායක නිලධාරී මහත්ම/මහත්මීන් විසින් 2016’09’10 වන දින ජාතික සේවක සංගමයේ නව ශාඛාවක් ආරම‘භ කර නව නිලධාරී මණ්ඩලයක්ද තෝරා පත්කර ගන්නා ලදී..

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ජාතික සේවක සංගමයේ මහා සභා රැුස්වීම හා උපහාර ප්‍රදානෝත්සවය 2016-10-26

talata1විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්්‍යාංශයේ ජාතික සේවක සංගමයේ මහා සභා රැුස්වීම හා උපහාර ප‍්‍රදානෝත්සවය විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්්‍යාංශ ශ‍්‍රවනාගාරයේදී පසුගියදා අති උත්කර්ශවත් අන්දමින් පවත්වන ලදී.

ITC-ILO-ACTRAV/JILAF Training Course on Decent Work Country Programmes (DWCPs) and Role of Trade Unions

ayesha-chinaJSS Member, Mrs. Ayesha Sanjeevani Walpita, a General Assistant at the Sri Lanka Bureau of Foreign Employment , Battaramulla, Sri Lanka participated at the ITC-ILO-ACTRAV/JILAF Training Course on Decent Work Country Programmes (DWCPs) and Role of Trade Unions held from August 29th to September 2nd 2016 in Beijing, China.

16th ITUC-AP Women's Committee Meeting - Cambodia

14450015_10154550044637929_3704968304149411404_n

The 16th ITUC-AP Women’s Committee Meeting was held in Phnom .Penh, Cambodia from 21st August to 24th August 2016. The Chief Organizer of the JSS Women’s Organization, Mrs. M.K.S.Damayanthi, participated as the Committee member from Sri Lanka.

A Collective Agreement for 2016 - 2019 was signed between the Jathika Sevaka Sangamaya (JSS)and Litro Gas Company

LitroA Collective Agreement for 2016 - 2019 was signed between the Jathika Sevaka Sangamaya (JSS)and Litro Gas Company Ltd recently.

හොටෙල් ඩී-බුහාරි ප‍්‍රධාන කාර්්‍යාලයේ නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල විවෘත වේ

buhariපිටකෝට්ටේ‘ පිහිටි ජාතික සේවක සංගම‘ මූලස්ථාන පරිශ‍්‍රයේ ඉඳිකරන ලද ජාතික සේවක සංගමය මගින් පාලනය වන සී/ස හොටෙල් ඩී-බුහාරි ආයතනයේ ප‍්‍රධාන කාර්්‍යාලයීය නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල 2016 අගෝස්තු මස 25 වෙනි දින ගරු අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ සුරතින් සුභ මොහොතින් විවෘත විය.

SIGNING OF COLLECTIVE AGREEMENT AT LAKE HOUSE

lakehouseA collective agreement was signed between the Associated Newspapers of Ceylon LTd.(ANCL), the Jathika Sewaka Sangamaya (JSS) and the Sri Lanka Nidahas Sevaka Sangamaya (SLNSS) at Lake House on September 05th 2016.

Signing of the The South Asia Gateway Terminals (Pvt) Ltd Collective Agreement (2016-20191)

SAGT_2South Asia Gateway Terminals (Pvt) Ltd., jointly with the Sri Lanka Nidahas Sewaka Sangamaya (SLNSS) and the Jathika Sewaka Sangamaya (JSS) signed a three year Collective Agreement (2016-2019 ) on August 4th 2016 at the office of the Employers’ Federation of Ceylon in Colombo 02.

Signing of the SriLankan Catering Limited Graded Staff Collective Agreement - 2016 - 2019

Srilankan_-2A three year (2016-2019) Collective Agreement was signed between SriLankan Catering Ltd. and the Jathika Sewaka Sangamaya (JSS) on June 8th 2016, in Colombo.

Hon. Akila Viraj Kariyawasam ,was appointed as the President of the JSS

akila_jssThe Hon.  Minister of Education , Akila Viraj Kariyawasam ,was appointed as the President of the Jathika Sevaka Sangamaya with effect from 2016. He assumed duties at the JSS Headquarters at Pitakotte on April 23rd 2016.Read More

මෙවර මැයිදිනයට ජාසේස නියෝජනය කරමින් විශාල පිරිසක්!

mayday6කැප කරපු ජනතාවට අලුත් රටක් තේමාව යටතේ මෙවර 2016 මැයි දින උත්සවය අති විශාල ජන සහභාගීත්වයකින් කැමබල් පිටිය දක්වා ගමන් ඇරඹීය..

Income Tax Planning

    View Service